You are currently viewing Fotosoutěž #7kolo #4serie
sv. Jan Křtitel

Socha sv. Jana Křtitele s křížem a beránkem (začátek 18. století) stojí na Jánském náměstí. Reliéf na podstavci představuje setkání sv. Ivana se sv. Janem Křtitelem. Socha původně stála na malém náměstíčku jako připomínka zaniklého kostela sv. Jana Křtitele, který byl v těchto místech.

O tom je zmínka již z roku 1369, následně během husitských válek vyhořel a zpustl. Jeho o bnova nebyla dokončena. Socha byla na současné místo přenesena v roce 1886.

A ještě pověst, která se k místu váže:

Podle pověsti stával na Svatojánském plácku klášter templářů s kostelem sv. Jana Křtitele a se hřbitovem. Když obsadil město Jan Žižka, prý se templáři ukryli ke svým pokladům do podzemí. Poté, co město obsadil císař Zikmund, uslyšel jeden voják z jeho armády z podzemí náboženské písně. Protože se domníval, že se v jeskyních ukrývají Husovi stoupenci, tak kostel a klášter zapálil. Všichni templáře se udusili a klášter prý zmizel i skostelem a shromážděným pokladem z povrchu zemského.

Kdo ví. Ten poklad tam někde v hlubinách je možná dodnes.

Napsat komentář