You are currently viewing Fotosoutěž #7kolo #3serie
svatobarborská Madona

Na náměstí Národního odboje, na ohradní zdi mezi Sličným a Malířovským domem se nachází barokní socha Panny Marie svatobarborské s Ježíškem a anděly od kameníka Františka Jelínka – kolem roku 1764. Originál svatobarborské Madony, dřevěnou sochu Panny Marie s Jezulátkem z roku 1380, jsme mohli vidět v loňském roce v chrámu sv. Barbory. Tato socha byla uctívána Horníky, oblékána v mnohé krásné šaty a nošena v čele různých procesí.

Napsat komentář