You are currently viewing Fotosoutěž #7kolo #1serie
bazilišek z chrámu sv. Barbory

Na fotce je zachycen odlitek kamenného reliéfu z triforia (část mezi spodní lodí a bazilikálními okny) chrámu sv. Barbory.

Odlitek je umístěn na empoře chrámu a znázorňuje bezkřídlého draka – baziliška, který ztělesňuje zlo na zemi a jeho pouhý pohled může zabít člověka, což naznačují jeho vytřeštěné oči…

Výzdoba triforia pochází z 15. století a je spojována s působením kamenického mistra Hanuše a mistra Brikcího. Reliéfy jsou původní, středověké, dříve zřejmě polychromované. Kvůli jejich umístění ve výšce nebyly zcela prozkoumány ani výrazně restaurovány.

bazilišek z chrámu sv. Barbory
bazilišek z chrámu sv. Barbory

Napsat komentář