You are currently viewing Fotosoutěž #5kolo #2serie
erb města Kutná Hora

Erb se nachází ve zdi s cimbuřím ohraničující park pod Vlašským dvorem (Breüerovy sady).

Jeho původním umístěním byl portál chrámu sv. Barbory. V roce 1683 jezuité opatřili severní vchod (od jezuitské koleje) do chrámu barokním portálem. Město nechalo vyhotovit erb Kutné Hory, jako připomínku původního budovatele chrámu, a v roce 1684 byl osazen na tento portál.

Jezuité v chrámu provedli několik stavebních úprav (například snesení původní střechy a vybudování barokních cibulových věžiček), vztahy mezi městem a řádem se zhoršovaly…

V roce 1733 nechal rektor koleje Fabián Veselý znak Kutné Hory z portálu odstranit. Město však podalo stížnost k císaři Karlu IV. a na základě císařského rozhodnutí museli jezuité znak opět zřídit a umístit zpět.

Portál se znakem byl odstraněn při restaurování chrámu v roce 1890 a erb byl zasazen do zdi. Je vyroben z jednoho bloku kutnohorského vápence. Český lev a Moravská orlice drží destičku s písmenem F a číslicí III (odkaz na císaře Ferdinanda III.), erb nadnáší horník.

V roce 2011 erb prošel restaurováním.

erb města Kutná Hora
erb města Kutná Hora

Napsat komentář