You are currently viewing Fotosoutěž #3kolo #3serie
průčelí kostela Nejsvětějšího Srdce Páně

Fotografie tentokrát zachycuje plasticky modelované kulisovité průčelí kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Kostel má oktogonální půdorys, projektoval jej rakouský architekt Bedřich Ohmann a stavba byla realizována v letech 1898-1901 pod dohledem Bohumila Moravce, tehdejšího učitele na kutnohorské řemeslnické škole.

Novobarokní kostel byl dostaven dodatečně k jihovýchodnímu křídlu kláštera svaté Voršily, které urbanisticky zakončuje. Kilián Ignác Dientzenhofer naplánoval konvent s půdorysem pětiúhelníku, uvnitř kterého měl vyrůst mohutný kostel s kupolí převyšující křídla kláštera. K tomu bohužel nedošlo, stavba kláštera zůstala nedokončená.

V místech dnešního kláštera se v předhusitské době rozkládala židovská čtvrť s židovskou brankou v opevnění. V roce 1421 byla čtvrť vydrancována Husity. Později byly v této čtvrti byly postaveny domy. Ty byly odstraněny před stavbou kláštera, který zásadně změnil ráz této části města.

Napsat komentář