You are currently viewing Fotosoutěž #10kolo #2serie
kostel sv. Jana Nepomuckého

Socha je součástí sochařské výzdoby kostela sv. Jana Nepomuckého v dnešní Husově ulici a ztvárňuje svatého Prokopa, jednoho z českých patronů.Kostel nechalo postavit město na pozemku, který pro tento účel věnoval měšťan Josef Khun. Plány vypracoval tehdejší nejžádanější architekt František Maxmilián Kaňka a na stavbu dohlížel zřejmě Kilián Ignác Dientzenhofer.

socha svatého Prokopa – průčelí kostela sv. Jana Nepomuckého

V roce 1753 byl kostel vysvěcen a o více než sto let později restaurován. V roce 1951 byl kostel z rozhodnutí úřadů uzavřen a nařízen bezplatný pronájem městu. Následně tu vznikl sklad civilní obrany, požární zbrojnice a sklad pro uložení stavebního materiálu.Vybavení kostela bylo přesunuto do depozitáře, jiných kostelů nebo se ztratilo nebo zničilo. Rekonstrukce zde probíhala od roku 1980 a v roce 2000 byl kostel znovu vysvěcen.

Aktuálně kostel spravuje město a během roku se zde konají různé kulturní akce jako jsou výstavy či koncerty.

Svatý Prokop je jedním z českých patronů. Narodil se nedaleko odsud, v Chotouni. Byl benediktýnským knězem, později se však rozhodl žít v ústraní. Jako poustevník se usadil v sázavských lesích a kolem jeho jeskyně následně vznikla malá poustevnická osada. Kníže Oldřich později nechal vystavět Sázavský klášter, ve kterém se Prokop stal prvním opatem.

Bývá zobrazován s berlou a mitrou, knihou a ďáblem na řetězu.Je patronem rolníků, horníků a vinařů. Zemřel v klášteře v roce 1053, v roce 1204 byl svatořečen.Legenda vypráví, že lidé viděli Prokopa, jak orá pole s ďáblem zapřaženým do pluhu. Zřejmě se však jedná o obrazné vyjádření „zkrocení ďábla“, Prokopovy obětavosti Bohu a vítězství nad pekelnou mocí.

Napsat komentář