You are currently viewing Fotosoutěž #8kolo #2serie
znamení nad portálem v Husově ulici

Znak – domovní znamení se nachází v domě v Husově ulici 102, a to ve vnitřních prostorách (v původním mázhauzu) dnes posezení pekárny U Středy. Dům má gotické základy a byl znovu vystavěn zřejmě v roce 1595. Uvnitř domu se nachází klášterní klenba a interiéry (nepřístupná část) jsou zdobeny nástěnnými malbami.

Tento dům byl sídlem radničních písařů a je možné, že domovní znamení, po jehož přesném významu pátrám, odkazuje právě na funkci písařů v Kutné Hoře.

domovní znamení nad portálem v Husově ulici

Na venkovním znamení nad portálem v podloubí pak můžeme dosud rozpoznat polychromovaný znak města a W odkazující na krále Vladislava Jagelonského (vláda 1471-1516), jehož volba českým králem proběhla ve Vlašském dvoře.

Dům je ale významným díky knihkupci Františku Hauffovi, příteli M. D. Rettigové a K. H. Borovského. Karel Havlíček Borovský v Kutné Hoře našel útočiště pro svou vydavatelskou činnost díky tiskaři Procházkovi a knihkupci Hauffovi. Borovský zde vydával 2x týdně od května 1850 do srpna 1851 časopis Slovan, který byl prodáván, distribuován, ale také konfiskován právě v tomto domě.

Napsat komentář